Psikolojik Kavramlar

Rahatsızlıklar, sorunlar :

 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu,
 • Borderline Kişilik Bozukluğu,
 • Histrionik Kişilik Bozukluğu,
 • Şizoid Kişilik Bozukluğu,
 • Şizotipal Kişilik Bozukluğu,
 • Kişilik Bozuklukları,
 • Obsesif Kompülsif Kişilik Bozukluğu,
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
 • Depresyon,
 • Yaygın Kaygı Bozukluğu,
 • Panik Bozukluk,
 • Özgül Fobiler,
 • Panik Atak,
 • Anksiyete Bozuklukları,
 • Yeme bozuklukları,
 • Kaygı Bozuklukları,
 • Fobiler,
 • Çocuklarda Davranış Sorunları,
 • Sınav Kaygısı,
 • Sosyal Fobi,
 • İstismar,
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu,
 • Uyku Bozukluğu,
 • Dikkat Eksikliği,
 • İlişki ve İletişim Problemleri,
 • Öfke Kontrolü,
 • Özgüven Sorunları,
 • Değersizlik ve Yetersizlik Hisleri,
 • Hiperaktivite Bozukluğu,
 • Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Sorunları,
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
 • Endişe Bozuklukları,
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları,
 • Gelişim Bozuklukları,
 • OKB,
 • Uyum Bozuklukları,
 • Sınav Kaygısı,
 • Çocukluk Çağı Korkuları,
 • Stres ve Stres Yönetimi,
 • Kardeş Kıskançlığı,
 • Özgüven Eksikliği,
 • Ergenlik Sorunları,
 • Hiperaktivite,
 • Anne Baba Ayrılığı,
 • Okula Uyum Problemleri,
 • Davranış Bozuklukları,
 • Duygu Durum Bozuklukları,
 • İletişim Problemleri,
 • Boşanma Süreci,
 • Aldatma,
 • Ölüm ve Yas Süreci,

Terapiler, müdahaleler :

 • Çocuk ve Ergen Terapisi,
 • Çocuk ve Ergen Psikoterapisi,
 • Aile Terapisi,
 • Hipnoterapi,
 • Bireysel Psikoterapi,
 • Çift Terapisi,
 • Aile Terapisi, 
 • Stres ve Zaman Yönetimi,
 • Taciz ve Ensestten Korunmanın Yolları,
 • Yetişkin Terapileri,
 • Çift-Aile Danışmanlığı,
 • Cinsel Terapi,
 • Bireysel Terapi,
 • Çocukluk Çağı Cinsel Eğitim,