Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu olarak bir adlandırma yapılıyor olsa da içerdiği anlam olarak pek çok yetişkinin de ihtiyaç duyduğu odaklanma, motivasyon, planlama, disiplin gibi kavramlar konusunda okul çağındaki çocuk ve gençlere yapılan çalışmalar bütününden bahsedilmektedir.

Koçluğun, eğitim ve kariyer planlamayı da sağlaması beklenir. Tabi bu plana bağlı hedefler oluşturup, o hedeflere varmak için gereken uygulamaların hayata geçirilmesini de…

Günümüzde “öğrenciler” diye andığımız, Z kuşağı olarak adlandırdığımız grup amaçsızlık, sıkılma, ebeveynlerle çatışma, okulla ve otoriteyle çatışma, belirsizlikler, akran zorbalığı ve bunlara bağlı pek çok rahatsızlık ile cebelleşmektedir. Ergenliğin kendi doğasındaki “deli kanlılık” da tüm bunların üzerine tuz biber ekmektedir.

Koç, tüm bu süreçlerde çocuğu destekleyecek; bunu sağlamak için de aile dışından ve çocuğun saygısını kazanacak bir kişi olmak zorundadır.

İdeal olanın “profesyonel koç” olması beklenirken, aklı başında ve iletişimi kuvvetli, duygusal bağ oluşturabilen bir “büyük” de bu görevi yerine getirebilir. Kültürel olarak toplumumuz bu konuda seçeneklere sahiptir ancak yine de prfesyonellerden destek almak daha kısa sürede, daha doğru sonuçlar almayı sağlayacaktır.