Hakkımda

Üyelikler

  • Bursa Aile Danışmanları Derneği (BURADDER)

 

Yayınlanmış Akademik Çalışmalarım

  • BAYRAM, A., & YAVUZ, M. C. DESPERATION IN RETIREMENT. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(3), 397-403.
  • Yavuz, M. C. (2017). A Targeted Study to Create Country Tourism, Medical Tourism and Employment Contribution on the Social Security System. Examination of Control Focus and Psychological Endurance Levels by Various Variables According to Sports Activity, 268.
  • Явуз, М. Д. (2018). Анализ взаимосвязи безнадежности и усталости у пенсионеров. Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования, 7(6A), 166-174.


Bazı Gıda Standart Belirleme Katkılarım

Standart 1 Standart 2
Standart 3 Standart 4
Standart 5  


O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Türksoylu dernekleri adınak katıldığım, Kültür Araştırma Merkezi açılış töreninde bulundum.