Yetişkin

Artık işe en uygun elemanı kolayca seçebiliyorum

CharacterIX® Nedir?

Bireylerin kişilik özelliklerini, imkan ve potansiyellerini, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını analiz eden, akıllı algoritması ile yetkinliklerini en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda yönlendirici sonuçlar sunan yeni nesil bir kişilik envanteridir.

İnsan Kaynakları Envanteri ile

• İşe alımda uygun seçim yapmada,
• Doğru motive etme ve yönlendirmede,
• Görev dağılımında,
• Kariyer planlamada,
• Yetenek yönetiminde,
• Yönetici yetiştirme programlarında
• Koçluk projelerinde,
• Ekip yönetiminde,
• Liderlik gelişiminde,
• Adaptasyon projelerinde

başarı ve verimliliği arttırın!

DOĞRU GÖREVE DOĞRU KİŞİ

Eleman alımında hata yapmayın, verimliliği arttırın, zaman kazanın.

Raporlar

• Çözüm Önerileri
• SWOT Analiz
• Güçlü ve Zayıf Yönler
• Potansiyel Riskler
• Gelişim Önerileri
• Kimlik Kartı
• Baskın Kişilik Tipi
• İletişim Tarzı
• Liderlik Tarzı
• Düşünce tarzı
• Motivasyon faktörleri

Kurum yapınıza uygun kriterleri belirleyin, uyumlu ekipler oluşturun.

Çalışanlarınızı tanıyın, işgücünüzü yönetin.