Agresyon- Öfke Kontrolü

Agresyon nedir ?

Engellenme süreçleri sonunda kişide açığa çıkan saldırgan davranma eğilimidir.

Toplumda “agresif” diye nitelendirilen kişilerin gösterdiği tavır olarak da söylenebilir. Hatta “agresif pazarlama” gibi terimlerle işletme dahil pek çok bilim dalında “yayılmacı”, “engel tanımaz”, “yırtıcı”, “diğerlerine zarar verecek şekilde” gibi anlamlarla yer edinmiş bir kavramdır.

Öfke kontrolü nedir ?

Pasif agresif nedir ?