İçeriğe geç

Hipnoz Hümanist Eğitimleri

Yalnızca sertifikalı eğitmenler, Olivier Lockert ve Patricia Angeli Hümanist Hipnoz eğitimi verebilir. “Eğitmen grubu” sürekli olarak yenilenir. Dersler Fransa ( Paris ve bazı büyük şehirler), Montreal, Moskova, Cenevre, Londra, Kasablanka, Türkiye (Ankara, İstanbul, Bursa)…vb gibi şehirlerde çeşitli kurumlar tarafından düzenlenir.

Dünyadaki Tüm Hümanist Hipnoz eğitimleri, Fransız Hümanist& Ericksonian Hipnoz Kuruluşu Enstitisü (IFHE, Paris) kurucuları Olivier Lockert et Patricia d’Angeli tarafından belirlenen program doğrultusunda verilir : www.ifhe.net.

Türkiye’de eğitim için Web sitesinde görmek Hipnozhumanist.com.

Diğer eğitimler ise tüm dünyada « “IFHE tarafından sertifika alan eğitmenlerce” tüm dünyada verilmektedir : Fransa (Lyon, Mulhouse), Belçika, İspanya, LüksemburgRéunion adası, Québec, Rusya, Maroc, vb.

Uluslararsı sertifikalı okullarında: Eğitim merkezlerinin çoğunluğu, Hipnoz alanında halihazırda deneyim sahibi olan kişiler için derslere direk olarak derslere geçiş yapmaya,  yeni başlayanlar ya da temel uygulamaları konusunda bilgilerinden emin olmak isteyenler için ise  ek olarak ‘ başlangıç’ eğitimi vermeye odaklı bir  “pur Hümanist Hipnoz” modeli benimsemiştir.

Eğitimdeki bu eşsiz sistem dünyadaki tüm Hümanist Hipnoz terapistlerinin eşit eğitim seviyelerinde olmasına olanak sağlamaktadır. Bunun yanısıra, tüm eğitim merkezlerinde uygulanan program, son yenilikler doğrultusunda sürekli olarak güncellenmekterdir. Dolayısıyla, mümkün olan en iyi Hümanist Hipnoz eğitimini alacağınıza emin olabilirsiniz.

~oOo~

Bilinç ve bilinçaltını ayıran hipnoz uygulaması (klasik, eriksonian) ya da bilinci değiştirilmiş durumda olan bir kişiyie destek hakkında  halihazırda bir bilginiz yok ise, endişe ya da teknik zorluk yaşamaksızın eğitiminizden en iyi şekilde yararlanmanız için  Hümanist Hipnoz eğitim modülüne katılmadan önce 5 günlük bir temel eğitime katılmanızı talep ediyoruz.

Hümanist Hipnozda terapist-rehber, kişiyi değişime ya da iyileşmeye yönlendirirken bilinç ve bilinçaltı konularındaki bilgisinden yardım alır. Bilinçten yola çıkarak çalışılsa da, doğal olarak bu çalışma  kişinin zarar gören bölümünde : biliçaltında yapılır. Dolayısıyla,  Hümanist Hipnozu doğru bir şekilde uygulamak için bilinçaltına hakim olmak gerekir. Eğitimin başında önemli fikirler gözden geçirilecektir ve herbir teknik için kişisel deneyim büyük önem taşımaktadır.

~oOo~

Diploma eğitimi 3 modül halinde 5 güne bölünmüştür: ilk ve üçüncü modüller Olivier Lockert’in “Hümanist Hipnoz” kitabı doğrultusunda Basit Sembolik Terapi’ye (TSS) dayanırken, ikinci modül Patricia d’Angeli’nin kitabı “Psykoterapi” de betimlenen şekilde  İleri Düzey Sembolik Terapi’ye (TSA) dayanır. Bazı belli başlı okullarda yalnızca bu tekniği öğrenmekle kısıtlı kalmak istemeyenler için bu modül ayrı olarak mevcuttur.


EĞİTİM PROGRAMI

“Bilinç değişimi” – 1. Modül

1.Gün

 • Kapalı bilinç, Açık bilinç, Ruh, Bilinç
 • Hümanist Hipnoz 1/6 hipnoz indüksiyon teknikleri
 • Enerji seviyesini arttırmak: mücadele etme enerjisini bulmak
 • Omuz egzersizleri (itme): vücudun kontrol edilmesi

2.Gün

 • Hümanist Hipnozda Pozitif Senkronizasyon
 • Hümanist Hipnoz 2/6 hipnoz indüksiyon teknikleri
 • Kavramlar Grubu: yolunu bulmada Hümanist kavramların kullanılması
 • “Hümanist Evrimsel Tekrar”: kişisel büyük temizlik

3.Gün

 • “Tipik” Hümanist Hipnoz seansı
 • Bilgilendirici nesneler ve görevleri
 • Sembolik Terapi: Bilince müdahalede temel araç

4.Gün

 • Hümanist Hipnoz 3/6 hipnoz indüksiyon teknikleri
 • İdeal Benlik: üst benliğe ulaşma
 • İdeal Benlik ile iletişim kurma
 • Bir Hipnoz tekniğini, Hümanist Hipnoz’a uyarlama

5.Gün

 • Hümanist Hipnoz 4/6 hipnoz indüksiyon teknikleri
 • Bilincin Geçmişinin keşfedilmesi
 • Hümanist Hipnozda gelecek yaratma
 • Ara kuşaksal uygulama: Chemins de Lumiére (Işık Yolları) kitabı

“Kendinizin kalbinde”, Uygulamalı Sembolik Terapi – 2. Modül
(ile “Psikoterapi” kitabındaki teknikler)

6.Gün

 • Bilinç dışılık atlası: bilinç dışılığı daha iyi anlamak
 • Arketipler: evrensel sembolizmin merkezi
 • Temel psikolojik sorunlar
 • Sorunlar karşısındaki muhtemel tepkiler
 • İçindeki çocukla tanışma
 • İçindeki çocuğu iyileştirme

7.Gün

 • Kadınsı, erkeksi, bilge, eleştirel vb. kişilik özellikleri sembolleri
 • Kadınsı ve erkeksi arketiplerle tanışma
 • Kadınsı ve erkeksi yönlerin iyileştirilmesi
 • Kadınsı ve erkeksi yönlerin birbiriyle tekrar uyumlu hâle getirilmesi
 • “İçindeki çocuğun” doğumu
 • Psikoterapinin bütün süreci

8.Gün

 • Hümanist Hipnozda yas çalışması
 • “Eleştirel” arketiple tanışma
 • Eleştirel yönün iyileştirilmesi
 • “Bilge” arketiple tanışma
 • Çocuk, Eleştirel yöne ve Bilge yönün birbiriyle tekrar uyumlu hâle getirilmesi
 • Bunları beraberindeki değişkenler

9.Gün

 • Çiftlerle çalışma
 • Çift olmanın farklı etapları
 • Yankı ilkesi
 • Çiftin iyileştirilmesi süreci: uygulamalı egzersizler

10.Gün

 • Rüyanın genel çeşitleri
 • Rüyalar üzerine çalışma: analiz ve yorumlama
 • Serbest metafor ve sembolik analiz ile terapi

“Bilinçli Olgunlaşma” – 3.Modül

11.Gün

 • Hümanist Hipnoz 5/6 hipnoz başlangıç teknikleri
 • Bir geleneksel hipnoz tekniğini hümanist ve sembolik hâle getirme
 • Motivasyon, Yaratıcılık vb. yönlerle iletişime geçme
 • Bilinçler arasında bağlantıyı tekrar sağlama

12.Gün

 • Hastalığı kişiselleştirme
 • Sembolik terapide anesteziler
 • Hümanist Hipnozda “Küresel Hipnoz Transformasyonu”

13.Gün

 • Hümanist Hipnoz 6/6 hipnoz başlangıç teknikleri
 • İllüzyonu kaldırmak: derin kimliği tekrar bulmak
 • Bilinci açmak: daha da fazla!

14.Gün

 • Sembolik Terapi ile hücresel anıları temizlemek
 • Hümanist sembolizmde “Yaşam Hikâyesinin Tekrar Oluşturulması”

“Girdap” tekniği

Işık sek sek’i

 • “Pratisyen 1” ve “Pratisyen 2’den” alınan bilgilerin tekrarı

15.Gün

 • Uygulama günü

“Hümanist Hipnoz Pratisyeni” diploması

Not: Önemli her teknik için her gün görsel örneklemeler yapılmaktadır.